Nu så här 10 år efter avregleringen av bilbesiktningen så har Riksrevisionen undersökt hur det gått. Flera medier har skrivit om rapporten, bland annat Teknikens värld, Timbro samt DN.

Historiskt och ideologiskt så är vi Socialdemokrater emot avregleringar. Vi vill att staten eller kommunen skall sköta verksamheter, som också skulle kunna drivas av det privata. Vi anser helt enkelt att de ekonomiska motiv som finns för att driva en verksamhet på ett bra och effektivt sätt, kan även dunkla den ärligaste av avsikterna. Därför finns fortfarande vissa monopol kvar i Sverige, det mest kända är alkoholmonopolet med Systembolaget.

När det kommer till bilar och bilbesiktningen så utlovades lägre priser och bättre tillgänglighet. Det blev inte så. Priserna har gått upp och det har heller inte blivit fler aktörer på marknaden. Jag har själv bil som många andra. I vårt avlånga land behövs bilen, minns kampanjen “Utan bilen stannar Sverige”. Med en äldre bilpark så behövs en väl fungerande bilbesiktning så det är billigt och enkelt att besikta bilen. Nu har det inte riktigt blivit så och kanske är det dags att tillsätta en ny utredning för att förstå och komma till rätta.