För att barnen ska lära sig i skolan måste lärarna hinna se, hjälpa och inspirera varje elev. Därför är det viktigt att klasserna blir mindre och att lärarna blir fler. En del barn har lätt för sig och måste tidigt få extra stimulans så att de inte tappar intresset. Andra barn har det svårare och har rätt till allt stöd de behöver för att nå kunskapsmålen. Alla elever som riskerar att inte klara målen ska garanteras enskild undervisning med läraren. Flera timmar i veckan om det behövs.

Lärarna i våra skolor gör ett fantastiskt jobb. Men många känner ändå att de inte har kunskaper nog att hjälpa alla elever tillräckligt mycket. Därför ska lärare utbildas i hur man bäst möter elever som har extra stora behov. Och – lite kontroversiellt kanske – så tycker jag att de lärare som verkligen lyckas vända en negativ trend i sin klass borde få extra ekonomisk ersättning för detta. Inte skolan, utan läraren. Det är läraren som gör jobbet! Lärare som tröttnat och inte länge bidrar till att eleverna når kunskapsmålen, bör ges möjlighet att byta karriär.

En bra rektor kan göra hela skillnaden i en skola. Med ett bra ledarskap kan man tillsammans nå nästan hur långt som helst. I Storbritannien har man testat att flytta de rektorer som har drivit sina skolor till toppresultat, och låtit dem ta över de skolor som har sämst resultat. Och det funkar! Självklart ska vi göra likadant. Då behöver vi tidsbegränsa förordnandena för rektorerna och lyfta fram de rektorer som gör bästa jobbet.