All kriminalitet är ett misslyckande, speciellt när brott begås av unga. Att förhindra att ungdomar hamnar i brottslighet är en av våra viktigaste uppgifter. Vi vill bekämpa brottsligheten och brottslighetens orsaker. Ett seriöst förhållningssätt till kriminalpolitiken kräver därför tydliga satsningar på skarpa brottsförebyggande åtgärder. Därför vill vi att alla skolor i landet ska ha kontaktpoliser. Alla skolor ska ha en polis knuten till sig och sina elever. Dessa ska arbeta både brottsförebyggande, men också delta i andra aktiviteter på skolan. Målsättningen är att bygga förtroende och relationer. Så tror jag att vi kan få ett bättre samhälle.

Men vi behöver också satsa på rättsväsendet för att komma till rätta med brottsligheten. För att bekämpa den grova organiserade brottsligheten behövs nationella resurser. Svensk polis måste få en ny framtidsinriktad högskoleutbildning. Dessutom vill vi att poliser och åklagare som misstänks för brott ska utredas av en fristående statlig myndighet. Det är en fråga om förtroendet för rättsväsendet.