Vi vill bygga möjligheternas Stockholm. Alla barn ska ha rätt till en bra start i livet. Alla, oavsett bakgrund, ska ha möjlighet att förverkliga sina drömmar. Stockholmarna är kreativa och hårt arbetande. Vi vill att Stockholmarna ska känna sig trygga att våga ta nya språng i livet – många gånger. Det gör Stockholm starkt.

I dag händer något annat. Stressen i vardagen ökar och det är svårt att få tiden att räcka till. Många har svårt att hitta en bostad i ett Stockholm med växtvärk. Ungdomsarbetslösheten är rekordhög. Alltför många barn och unga känner sig otrygga och tvivlar på framtiden. Alla barn får inte möjlighet att vinna nya kunskaper i skolan. Den som har en privat försäkring kan köpa sig före i kön till vården. Samtidigt är det stora problem i barnsjukvården. Vårdval Stockholm har flyttat resurser från sjuka och fattiga till rika och friska. Måste det vara så? Nej.

Vi väljer en annan färdriktning. Stockholmsregionen ska bli världens bästa plats att växa och leva i. Mer tid för barnen i förskolan och en skola med fokus på kunskap. Den bästa sjukvården åt alla stockholmare. Maten på sjukhusen ska vara vällagad på ekologiska råvaror. Fler valmöjligheterna i en mer rättvis vård.

Vi vill kraftigt öka bostadsbyggandet i Stockholms län. Det ger möjligheter till fler företag och nya jobb. Fler jobb ger bättre ekonomi. Då kan vi höja kvaliteten i sjukvården, skolan och äldreomsorgen.

Tillsammans kan vi bygga Möjligheternas Stockholm. Ett jämlikt Stockholm i jobb, med en välfärd i världsklass, med stark ekonomi och möjlighet för alla att leva ett rikare liv. Vill du vara med?