På nittiotalet var jag observatör för Internationella Juristkommissionen på Västbanken och Gaza. I uppdraget ingick att närvara vid israeliska militärdomstolar. Det fanns mycket att önska när det gällde rättssäkerhet för de unga pojkar som var åtalade för stenkastning mot den israeliska ockupationsmakten. Jag fick också tillfälle att träffa familjer vars hus hade rivits för att ge plats för nya bosättningar och sett hur människor förnedrades vid gränsövergångarna.
Det är därför jag nu har engagerat mig i frågan Ship to Gaza. Som bekant är båtarna på väg till Gaza med förnödenheter till de människor som sedan fyra år är utsatta för Israels blockad. En olaglig blockad ska tilläggas. En blockad som har fördömts av FN, EU och den svenska regeringen.

En fredlig aktion mot en olaglig blockad alltså. Det borde göra frågan ganska enkel om vilken sida man står på. Men folkpartiet genom sin talesperson Fredrik Malm är upprörd över den fredliga aktionen. Han anser att Ship to Gaza borde inrätta sig efter den israeliska blockaden, vilket är ett mycket märkligt resonemang.

Dessutom anser han att det tar bort fokus från vad som händer i Syrien och Libyen. Det är ett lika konstigt resonemang. I så fall skulle nästan ingen fråga kunna diskuteras – då det alltid finns någon annan fråga som kan uppfattas som ännu viktigare.

Vissa kritiker har sagt att det här spelar terroristerna i händerna. Jag tror att det är precis tvärtom. En lyckad fredlig aktion skulle visa att terroristdåd inte bara är brottsligt, utan att dessutom är en helt felaktig väg.

Det är få som försvarar Hamas attentat mot oskyldiga människor i Israel. Men om anser att en blockad är rätt väg borde man då förespråka en blockad mot israel också, eftersom den israeliska armén har dödat betydligt flera oskyldiga människor i Gaza.
Det är också viktigt att komma ihåg att det inte är ledningen i Hamas som lider av blockaden. Istället är det kvinnor och män, barn och äldre som dör helt i onödan på grund av den olagliga blockad som Israel har byggt upp.

Hur svårt kan det vara att ta ställning egentligen?